Mikkel Pitzner Reaches The Last Mountain Top Of Drei Laender Giro 2012